บัตรกดเงินสด ธนชาต FLASH Plus

บัตรกดเงินสด ธนชาต Flash Plus เป็นบัตรวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่พร้อมให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท มาพร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชีหรือกดเงินสดผ่านตู้ ATM เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

 

ลักษณะบัตร บัตรสินเชื่อบุคคล ธนชาต Flash Plus มาพร้อมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชีหรือเบิกเงินผ่านตู้ ATM

พิเศษสุดกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทุกปี พร้อมคิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้งานจริง (ตามเงือนไขของบริษัท​)

 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
ประเภทบัตร บัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่านบริการเงินสดกดทันที Cash Advance

นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมสูงสุด 28% ต่อปี

คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

 

วงเงินสูงสุด 1.5 – 2 เท่าของเงินเดือน
ชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 3% ของวงเงินคงค้าง แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM ฟรี ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้มีสิทธิสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 20-60 ปี
  • รายได้ประจำ 10,000 บาท ขึ้นไป
  • สัญชาติไทยเท่านั้น
  • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือที่สามารถติดต่อได้
  • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
อายุผู้สมัคร อายุ 20-60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป
เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้ในกรณีลูกค้ายื่นเอกสาร แสดงตนเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชน หรือ วันเดือนปีเกิด
  • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่นสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีที่รับเงินเดือน
วิธีการสมัคร สามารถสมัคร “บัตรสินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus” ผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นธนาคารหรือผ่านทางเว็บไซท์

 

Leave a Reply