บัตรกดเงินสด ธนชาต FLASH Plus

บัตรกดเงินสด ธนชาต Flash Plus เป็นบัตรวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่พร้อมให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท มาพร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชีหรือกดเงินสดผ่านตู้ ATM เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

 

ลักษณะบัตร บัตรสินเชื่อบุคคล ธนชาต Flash Plus มาพร้อมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชีหรือเบิกเงินผ่านตู้ ATM

พิเศษสุดกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทุกปี พร้อมคิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้งานจริง (ตามเงือนไขของบริษัท​)

 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
ประเภทบัตร บัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่านบริการเงินสดกดทันที Cash Advance

นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมสูงสุด 28% ต่อปี

คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

 

วงเงินสูงสุด 1.5 – 2 เท่าของเงินเดือน
ชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 3% ของวงเงินคงค้าง แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM ฟรี ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้มีสิทธิสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
อายุผู้สมัคร อายุ 20-60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป
เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้ในกรณีลูกค้ายื่นเอกสาร แสดงตนเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชน หรือ วันเดือนปีเกิด
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่นสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีที่รับเงินเดือน
วิธีการสมัคร สามารถสมัคร “บัตรสินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus” ผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นธนาคารหรือผ่านทางเว็บไซท์

 

บัตรกดเงินสด A-Money เพื่อนคู่คิด บัดดี้เรื่องเงิน

บัตรกดเงินสด A-Money บัตรกดเงินสดน้องใหม่เปิดตัวแรง พร้อมสาขาบริการใกล้บ้าน ด้วยจำนวนสาขาให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดไว้เป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน ไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ด้วยรายได้ประจำเพียง 5,000 บาท/เดือน ก็สามารถสมัครใช้บริการได้แล้วอนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ให้คุณเติมเต็มความสุข รับบัตรได้ทันที

 

ลักษณะบัตร บัตรกดเงินสด A money เพื่อนคู่คิด บัดดี้เรื่องเงิน เป็นบัตรกดเงินสดน้องใหม่ ประเภทสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับท่าน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย ด้วยรายได้ประจำเพียง 5,000 บาท/เดือน ก็สามารถสมัครบัตร A Money ได้แล้ว

– ฟรีค่าธรรมเนียม บริการเบิกถอนเงินสด

ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด ที่ตู้ ATM ของ A Money ทุกสาขา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเบิกถอนเงินสด หรือ เพียงแค่ 13 บาทสำหรับกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารพันธมิตร

– ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท หรือ ธนบัตร ไม่เกิน 25 ใบ ตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสด A money
ประเภทบัตร บัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน A Money
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร

ถอนเงินผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM) ของ A money

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของ A money
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ต่อครั้ง) หรือธนบัตร (ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 25 ใบ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

ถอนเงินผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM) ของสมาชิกหรือตัวแทน

 • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 13 บาท/ครั้ง
 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุดในการเบิกแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดในการเบิกจ่ายจากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวม 28% ต่อปี

 

วงเงินสูงสุด 1.5 -2 เท่าของเงินเดือน
ชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 3% ของวงเงินคงค้าง
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM ฟรี ค่าธรรมเนียมเบิกถอน (เฉพาะตู้ ATM ของ A Money)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้มีสิทธิสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20-55 ปี
 • รายได้ประจำ 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ A-Money
อายุผู้สมัคร อายุ 20-55 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป
เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้ในกรณีลูกค้ายื่นเอกสาร แสดงตนเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชน หรือ วันเดือนปีเกิด
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่นสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีที่รับเงินเดือน
วิธีการสมัคร สามารถสมัคร “บัตรกดเงินสด A money” ผ่านทาง A money ทุกสาขา ใกล้บ้าน

ท่านที่สนใจบัตรกดเงินสด A-Money และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ http://www.amoney.in.th/contact/#form